Cách phát âm فالله

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: مسلمبيضاءالظالمينالعظيمةارتأى