Cách phát âm ليعد

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: أبداًMuhammadالأمعاء الغليظةالأمعاء الدقيقةآخرُهُ