Cách phát âm مقياس

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ضفدعبنتأهْلا وَ سهْلاًحديقةحيوان