Cách phát âm يحمل

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: السياراتطهراندولة فلسطينالمَلِكُساذجة