Cách phát âm মুম্বাই

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: শৈলেন্দ্রপ্রতিভাদিলীপস্বাতীকোয়েল