Cách phát âm துரித உணவு

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: தவம்துத்தம்நீலம்நீலிரும்புபெண்குறி