Cách phát âm కానీ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ఖడ్గమృగంగాడిదగుర్రముగేదెగొర్రె