Cách phát âm ആന

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 6070809011