Cách phát âm ខ្ពស់

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: បានខ្លួនឯងញ៉ាំខ្ពស់ដូច្នេះ