Cách phát âm ព្រះសីហនុ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: យើងឆ្អិនលក់ខ្ញុំខ្ញុំបាទ