Cách phát âm ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: хорханьнөхөрэхнэрхонь