Cách phát âm 一些些

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 重慶一國兩制痴線蜘蛛啲蜘蛛絲黐住枝樹枝赤洲我哋