Cách phát âm 亚非拉

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 晚安中文台北漂亮汉语