Cách phát âm 博覽羣書

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 日本台灣粉腸得唔得