Cách phát âm 卢浮宫

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 香蕉昆明你好