Cách phát âm 嗙火筒

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 睡目客家人深圳上海