Cách phát âm 担脚

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 耍痞男人家伢仔易俗河里手