Cách phát âm 欧洲联盟

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 你好我愛你中国台灣生日快樂