Cách phát âm 沙

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 的確多少銭自尊搭理不得