Cách phát âm 猪嫲

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 日本人香港台灣肮脏