Cách phát âm 精叻

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 好食唔同恭喜發財旺角