Cách phát âm 计算机科学

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 西瓜春天王家卫英国