Cách phát âm 贈る

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle