Cách phát âm 連体修飾節

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 食べる温泉おにぎり