Cách phát âm 鋨

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

đang chờ phát âm trong:
  • Ghi âm từ 鋨 [nan] Bạn có biết cách phát âm từ 鋨?
  • Ghi âm từ 鋨 [hak] Bạn có biết cách phát âm từ 鋨?
  • Ghi âm từ 鋨 [cjy] Bạn có biết cách phát âm từ 鋨?
  • Ghi âm từ 鋨 [hsn] Bạn có biết cách phát âm từ 鋨?
  • Ghi âm từ 鋨 [gan] Bạn có biết cách phát âm từ 鋨?
  • Ghi âm từ 鋨 [cdo] Bạn có biết cách phát âm từ 鋨?

Từ ngẫu nhiên: 的確多少銭自尊搭理不得