Cách phát âm 镇

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 香蕉昆明你好