Cách phát âm ꑍꊏꉆ

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: