Cách phát âm ꑮꆜꄇ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ꌕꊯꇖꌕꊯꉬꌕꊰꃘꌕꊰꏁꌕꊰꉆ