Cách phát âm 그럼 하시던 거 마저 하세요.

그럼 하시던 거 마저 하세요. đang chờ phát âm trong:
  • Ghi âm từ 그럼 하시던 거 마저 하세요. 그럼 하시던 거 마저 하세요. [pa] Bạn có biết cách phát âm từ 그럼 하시던 거 마저 하세요.?

Từ ngẫu nhiên: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਆਏਇਸਉਸਐਚ