Cách phát âm 담을 것이 필요해요

담을 것이 필요해요 đang chờ phát âm trong:
  • Ghi âm từ 담을 것이 필요해요 담을 것이 필요해요 [pa] Bạn có biết cách phát âm từ 담을 것이 필요해요?

Từ ngẫu nhiên: ਵਾਲਾਵਾਹਗਾਓਲੰਪਿਕਪੱਛਮੀਮਾਮਲੇ