Cách phát âm 시위

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 마음Gangnam부탁호주오빠