Cách phát âm 영수증 주세요

영수증 주세요 đang chờ phát âm trong:
  • Ghi âm từ 영수증 주세요 영수증 주세요 [pa] Bạn có biết cách phát âm từ 영수증 주세요?

Từ ngẫu nhiên: karastanintikhabteknhaatikattiuhaar