Cách phát âm 윤

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 해열제모래청주분필가정집