Cách phát âm 제 생각엔 그런 것 같아요.

제 생각엔 그런 것 같아요. đang chờ phát âm trong:
  • Ghi âm từ 제 생각엔 그런 것 같아요. 제 생각엔 그런 것 같아요. [pa] Bạn có biết cách phát âm từ 제 생각엔 그런 것 같아요.?

Từ ngẫu nhiên: tuhaadaaਟਮਾਟਰਟੇਕਣਾਤੇਰਾਅਸੀਂ