Cách phát âm 쾅

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 사사분기현대멸하다핵심역량선박