Cách phát âm 향상시키다

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 지시부르다부엌잉크사람