Cách phát âm (כלי עזר (רבים

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ataraפוריםadonaiקניוןשְׁמוֹנֶה