Cách phát âm absolūtā nulle

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: brokastisnav par kokopāVentspilstrīs