Cách phát âm gooi weg

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: boermanwisselhorisonhulle