Cách phát âm nege

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: fokVetkoeksemeseeentwee