Cách phát âm sekretaresse

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: apartheidlenteassebliefligek