Cách phát âm afters

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của afters

    • a dish served as the last course of a meal

Từ ngẫu nhiên: thoughtmountaincaughtdecadencecat