Cách phát âm Agamogenesis

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Agamogenesis

    • reproduction without the fusion of gametes

Từ ngẫu nhiên: auburnAmericaGermanyWikipediaEngland