Cách phát âm Alan Lloyd Hodgkin

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Alan Lloyd Hodgkin

    • English physiologist who, with Andrew Huxley, discovered the role of potassium and sodium atoms in the transmission of the nerve impulse (1914-1998)

Từ ngẫu nhiên: dognuclearinterestingbeautifulwhat