Cách phát âm all of a sudden

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của all of a sudden

    • without warning
    • happening unexpectedly

Từ ngẫu nhiên: WashingtonvasebasilonionMonday