Cách phát âm amputá

Từ ngẫu nhiên: Curaçaotrahakòrágeelbèrdè