Cách phát âm Andrew Huxley

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Andrew Huxley

    • English physiologist who, with Alan Hodgkin, discovered the role of potassium and sodium ions in the transmission of the nerve impulse (born in 1917)

Từ ngẫu nhiên: WikipediacomputeraIrelandone