Cách phát âm Anne Golon

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: je suisamourHermèsenculéRose