Cách phát âm Antonella Mosetti

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: mezzogiornognocchidevomi chiamoChianti