Cách phát âm Anyɔnyɔ

trong:

Từ ngẫu nhiên: táflɔ̍ɣéakɔ̍ɖúkpé